Stavby a objekty v hospodářství, pokud to půjde, uvažujeme koncipovat tak, aby byly i estetické a zapadaly do krajiny. Ideálně zvolit nějaký druh menších historických objektů.

Vzor si můžeme vzít například ve skanzenu Modrá. Tedy menší stavby s doškovými střechami. 

Samozřejmě vždy se to nepodaří, např. kvůli normám,  hygieně, předpisům  apod. Ale u plotů, přístřešků a některých dočasných staveb a konstrukcí by s tím neměl být problém.