Součástí cílů hospodářství je i výchova dětí a mládeže pečovat o zvířata formou dobrovolné pomoci. Tedy nabídnout mládeži alternativu v dnešním technickém světě. Ve své podstatě jde o tzv. agroturistiku, ikdyž převážně místních.

 

Agroturistika je způsob trávení volného času, jde o turistiku, v typických venkovských podmínkách, někdy i spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v zemědělství na venkově (která může být spojena s pokrytím části nákladů na pobyt), nebo napodobováním tradičních (nebo současných) venkovských prací a zvyků. Smyslem je poznání života zemědělců a venkova, blízký kontakt s zvířaty (např. jízda na koni), zemědělskými plodinami, zlepšení vztahu k půdě, posílení vlasteneckých pocitů – sounáležitosti s kořeny českého národa, obyvateli venkova, poznání jejich každodenní dřiny apod... Podílí se na udržování a rozšiřování kulturních a sociálních tradic.

 

Ekoturistika

Ekoturistika je spojení pojmů turistika a ekologie. Jedná se o turistiku zaměřenou na poznávání přírodních oblastí a chráněných území, a to s ohledem na místní obyvatele a životní prostředí. Bohatství, které daný region díky ekoturistům získává, má tedy pomáhat chránit původní ráz tamní přírody i lidské komunity.

Zdroj wikipedia.

 

Animoterapie

Animoterapie je léčení pomocí zvířat např. koní - hipoterapie, psů - canisterapie, ale i jiných domácích či hospodářských zvířat.

 

Naše plány

  • nabídnout mládeži jinou alternativu trávení volného času
  • zapojení mládeže do chodu hospodářství
  • přenést část zodpovědnosti na děti a mládež a tím je vést k větší zodpovědnosti, ale také sounáležitosti

Formy

  • jednorázové plánované návštěvy menších skupin a jednotlivců
  • víkendové "dny otevřených dveří" (např. pravidelné hodiny sobota 13-15h)
  • příměstské tábory
  • školní výlety
  • příležitostná animoterapie